Zvončín
Obec Zvončín

Materiály pre OZ r.2023

Stavebná komisia

Arch.štúdia zdravotné stredisko Zvončín

Arch.štúdia_ Zdravotné stredisko Zvončín MAGNOLIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,76 MB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 29. 5. 2023

Rozpočet - ZNÍŽENIE ENERGITECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČIN

Rozpočet - ZNÍŽENIE ENERGITECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČIN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,44 MB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 9. 5. 2023

Valentovičoá_štúdia rozšírenia IBV v obci Zvončín (6 RD)

Valentovičoá_štúdia rozšírenia IBV v obci Zvončín (6 RD).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,64 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 26. 1. 2023

Valentovičová_ návrh rozšírenia existujúcej IBV Zvončín_úprava

Valentovičová_ návrh rozšírenia existujúcej IBV Zvončín_úprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,72 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 26. 1. 2023

Valentovičová_rozparcelovanie Zvončín_úprava 7_2021

Valentovičová_rozparcelovanie Zvončín_úprava 7_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 26. 1. 2023

Vyhodnotenie - rekonšt.podlahy MŠ Zvončín 2023

Vyhodnotenie - rekonšt.podlahy MŠ Zvončín 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,86 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 9. 5. 2023

Výzva spoločnosť VTR poškodenie majetku

Výzva spoločnosť VTR poškodenie majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 752,96 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 26. 1. 2023

Žiadosť o zmenu UP p.Foltýn

Žiadosť o zmenu UP p.Foltýn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 26. 1. 2023

Žiadosť o zmenu UP p.Valentovičová

Žiadosť o zmenu UP p.Valentovičová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 26. 1. 2023

Žiadosť p. Domorák 2023

Žiadosť p. Domorák 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,04 MB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 29. 5. 2023

Žiadosť p. Marko 2023

Žiadosť p. Marko 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 29. 5. 2023

Žiadosť p. Raiter a Ing. Vrecková 2023

Žiadosť p. Raiter a Ing. Vrecková 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,47 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 29. 5. 2023

Žiadosť p. Soňa Bugyiová 2023

Žiadosť p. Soňa Bugyiová 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 29. 5. 2023

Kultúrna komisia

Polovnícke združenie Dolinky_žiadosť r.2023

Polovnícke združenie Dolinky_žiadosť r.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 862,11 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 26. 1. 2023

TJ Družstevník prehľad výdavkov

TJ Družstevník prehľad výdavkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 761,8 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 26. 1. 2023

TJ Družstevník_žiadosť r.2023

TJ Družstevník_žiadosť r.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 26. 1. 2023

Zelená pre krajší svet_žiadosť o prizvanie k rokovaniu

Zelená pre krajší svet_žiadosť o prizvanie k rokovaniu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,02 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 26. 1. 2023

Zelená pre krajší svet_žiadosť r.2023

Zelená pre krajší svet_žiadosť r.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,6 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 26. 1. 2023

Všeobecné dokumenty

CP urnový háj Zvončín r.2022

CP urnový háj Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,69 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 26. 1. 2023

Návrh_VZN_1_povodňové plány

Návrh_VZN_1_povodňové plány.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 57,5 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 26. 1. 2023

Návrh_VZN_2_o náhradnom zásobovaní pitnou vodou neutr.

Návrh_VZN_2_o náhradnom zásobovaní pitnou vodou neutr..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 63 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 26. 1. 2023

Návrh_VZN_3_o umiestňovaní plagátov neutr.

Návrh_VZN_3_o umiestňovaní plagátov neutr..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,19 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 26. 1. 2023

Návrh_VZN_4_MŠ poplatky školné a stravné

Návrh_VZN_4_MŠ poplatky školné a stravné.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,5 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 26. 1. 2023

Pozvánka verejné OZ 15.02.2023

Pozvánka verejné OZ 15.02.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,14 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 10. 2. 2023

Prehľad prihlášok detí do MŠ škol.rok 2023/2024

MŠ zápis detí 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,78 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

RO č.49_66_2022

RO č.49_66_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,51 MB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 10. 2. 2023

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023

Rozpočtové opatrenie č. 1_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,45 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 13. 2. 2023

Správa o kontrolnej činnosti HR za r.2022

Správa o kontrolnej činnosti HR za r.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,12 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 10. 2. 2023

Správa o výsledku kontroly HK_II.polrok 2022_1

Správa o výsledku kontroly HK_II.polrok 2022_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 10. 2. 2023

Správa o výsledku kontroly HK_II.polrok 2022_2

Správa o výsledku kontroly HK_II.polrok 2022_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,92 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 10. 2. 2023

Pracovné stretnutie 18.05.2023

HK - Kontrola pokladne 12022 Zvončín

HK - Kontrola pokladne 12022 Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 9. 5. 2023

HK - Stanovisko k ZU 2022 Zvončín

HK - Stanovisko k ZU 2022 Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 592,63 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 9. 5. 2023

NÁVRH - VZN 5_2023 o poskytnutí dotácie na stravu ŠJ MŠ Zvončín

NÁVRH - VZN 5_2023 o poskytnutí dotácie na stravu ŠJ MŠ Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,54 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 9. 5. 2023

NÁVRH - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 2023

NÁVRH - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,98 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 9. 5. 2023

NÁVRH - Záverečný účet obce 2022

NÁVRH - Záverečný účet obce 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,01 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 9. 5. 2023

PKČ 22023 Zvončín

PKČ 22023 Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,27 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 9. 5. 2023

Žiadosť vedúcej ŠJ MŠ navýšenie zamest.

Žiadosť vedúcej ŠJ MŠ navýšenie zamest..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,7 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 9. 5. 2023

Verejné zasadnutie OZ 25.05.2023

Dni farnosti 3obci

Dni farnosti 3obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 19. 5. 2023

HK - Kontrola pokladne 12022 Zvončín

HK - Kontrola pokladne 12022 Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 19. 5. 2023

HK - Stanovisko k ZU 2022 Zvončín

HK - Stanovisko k ZU 2022 Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 592,63 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 19. 5. 2023

NÁVRH - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 2023

NÁVRH - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,98 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 19. 5. 2023

NÁVRH - Záverečný účet obce 2022

NÁVRH - Záverečný účet obce 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,01 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 19. 5. 2023

Návrh programu a návrhy uznesení VZ OZ 25.05.2023

Návrh program a uzn. verejná OZ 25.05.2023 Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,61 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 24. 5. 2023

PKČ 22023 Zvončín

PKČ 22023 Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,27 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 19. 5. 2023

RO P 12 a 15_2023

RO P 12 a 15_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,59 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 24. 5. 2023

RO P 12-14_2023

RO P 12-14_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,56 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 22. 5. 2023

RO P 6_2023

RO P 6_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,07 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 24. 5. 2023

RO P 6_2023

RO P 6_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,07 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 10_2023

RO V 10_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,58 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 11_2023

RO V 11_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,03 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 12-16_2023

RO V 12-16_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,97 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 22. 5. 2023

RO V 2_2023

RO V 2_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,92 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 3_2023

RO V 3_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,16 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 4_2023

RO V 4_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,07 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 5_2023

RO V 5_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,08 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 7_2023

RO V 7_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,11 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 8_2023

RO V 8_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,08 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 24. 5. 2023

RO V 9_2023

RO V 9_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,98 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 24. 5. 2023

Rozpočtové opatrenia prehľad 12-15_2023

Rozpočtové opatrenia prehľad 12-15_2023.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 15,28 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 22. 5. 2023

Rozpočtové opatrenia prehľad 2-7_2023

Rozpočtové opatrenia prehľad 2-7_2023.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 16,27 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 24. 5. 2023

VZN 5_2023 o poskytnutí dotácie na stravu ŠJ MŠ Zvončín

VZN 5_2023 o poskytnutí dotácie na stravu ŠJ MŠ Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,54 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 19. 5. 2023

VZN č.1_2023 o zrušení VZN č.5_20214

VZN č.1_2023 o zrušení VZN č.5_20214.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,78 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 19. 5. 2023

Žiadosť Memoriál Pavla Holoviča

Žiadosť Memoriál Pavla Holoviča.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 22. 5. 2023

Žiadosť p. Poláčková CENTRUM

Žiadosť p. Poláčková CENTRUM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,55 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 19. 5. 2023

PD voda Od Kostola

1-Situacia

1-Situacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

2-Pozdl. rez verejným vodovodom

2-Pozdl. rez verejným vodovodom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,24 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

4-DETAIL HYDRANTOV

4-DETAIL HYDRANTOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,04 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

5-Oporné bloky

5-Oporné bloky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,93 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

6-DETAIL PRIPOJKY PE, PVC

6-DETAIL PRIPOJKY PE, PVC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,11 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

7-Detail osadenia poklopu

7-Detail osadenia poklopu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,37 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

8-Napojenie a vývod sign. vodiča

8-Napojenie a vývod sign. vodiča.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,88 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

9-Uloženie potrubia

9-Uloženie potrubia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,86 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

plot

plot.log
Typ súboru: LOG dokument, Velkosť: 1,48 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

Technická správa_voda

Technická správa_voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,78 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

PD kanál Od Kostola

001_Situacia širie vzťahy

001_Situacia širie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

002_Situacia podrobna

002_Situacia podrobna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

003-Schema kanalizacie

003-Schema kanalizacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,83 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

004_Pozdlzny profil stoka G1.1

004_Pozdlzny profil stoka G1.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,2 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

005_Kanalizacna sachta betonova DN 1000-Vzor

005_Kanalizacna sachta betonova DN 1000-Vzor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,52 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

005.4_Kanalizacna_sachta_S1_-_detail_pripojenia

005.4_Kanalizacna_sachta_S1_-_detail_pripojenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,68 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

006_Vykaz sachiet-Rozpiska

006_Vykaz sachiet-Rozpiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,95 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

006.1_Vykaz sachiet_STOKA G1.1 - DN300

006.1_Vykaz sachiet_STOKA G1.1 - DN300.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,13 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

007_Ulozenie PVC kanalizacneho potrubia

007_Ulozenie PVC kanalizacneho potrubia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,71 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

008_Vypis kanalizacnych odboceni-Rozpiska

008_Vypis kanalizacnych odboceni-Rozpiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,67 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

008.1_Vypis kanalizacnych odboceni

008.1_Vypis kanalizacnych odboceni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,21 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

00A_Vrchny stitok

00A_Vrchny stitok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,29 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

00B_Zoznam výkresov

00B_Zoznam výkresov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,31 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

00C_Vrchny stitok technicka sprava

00C_Vrchny stitok technicka sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,29 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

00C.1_Technicka sprava kanalizacia

00C.1_Technicka sprava kanalizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,35 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

PD MK Od Kostola a II. etapa chodník

DRP_04 VZOROVÉ PRIEČNE REZY-Model

DRP_04 VZOROVÉ PRIEČNE REZY-Model.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,69 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

DRP_04 VZOROVÝ REZ-Model

DRP_04 VZOROVÝ REZ-Model.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,14 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

DSP_SITUÁCIA NA ORTOFOTO-SO 01

DSP_SITUÁCIA NA ORTOFOTO-SO 01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 994,96 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

DSP_SITUÁCIA NA ORTOFOTO-SO 02

DSP_SITUÁCIA NA ORTOFOTO-SO 02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 716,1 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

DSP_SITUÁCIA V KATASTRY-SO 01

DSP_SITUÁCIA V KATASTRY-SO 01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 643,11 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

DSP_SITUÁCIA V KATASTRY-SO 02

DSP_SITUÁCIA V KATASTRY-SO 02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,42 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

PD zníženie energ.náročnosti budovy KD a OcÚ

0 PD OcÚ KD Zvončín_tit.list, zoznam dokumentácie

0 PD OcÚ KD Zvončín_tit.list, zoznam dokumentácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,06 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

0_PD OcÚ KD Zvončín_zoznam

0_PD OcÚ KD Zvončín_zoznam.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,8 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

00_ZOTaSH_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_Obalka

00_ZOTaSH_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_Obalka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,24 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

00_ZOTaSH_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_Technicka_sprava

00_ZOTaSH_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_Technicka_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,47 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

00_ZOTaSH_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_VV

00_ZOTaSH_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_VV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,49 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 29. 5. 2023

01 - Statika - OU Zvoncin

01 - Statika - OU Zvoncin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

01 TS ZVONCIN ObU a KD.

01 TS ZVONCIN ObU a KD..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

01_zotsh_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_podorys-1NP

01_zotsh_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_podorys-1NP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,65 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

02 - KD Zvončín - zateplenie

02 - KD Zvončín - zateplenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,15 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

02 Situácia OB_KD_ZVONCIN

02 Situácia OB_KD_ZVONCIN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,38 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

02_zotsh_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_schema zapojenia-Layout1

02_zotsh_SK.1070.23.MSPD - KD Zvoncin_schema zapojenia-Layout1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,63 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

03 1NP OB_KD_ZVONCIN

03 1NP OB_KD_ZVONCIN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

03 1PP,2NP OB_KD_ZVONCIN

03 1PP,2NP OB_KD_ZVONCIN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,6 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

1 PD OcÚ KD Zvončín_tech.správa

1 PD OcÚ KD Zvončín_tech.správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,44 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

1_MaR 01_Pôdorys kotolne

1_MaR 01_Pôdorys kotolne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,01 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

2_MaR 02_Návrh rozvádzača

2_MaR 02_Návrh rozvádzača.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,58 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

20201125_142924

20201125_142924.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,25 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

20201125_142929

20201125_142929.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,84 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

20201125_142936

20201125_142936.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

2023 02 13 ZTI TS

2023 02 13 ZTI TS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,72 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

2023_S_218 - ZNÍŽENIE ENERGITECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČIN

2023_S_218 - ZNÍŽENIE ENERGITECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČIN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,37 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

2023_S_218 - ZNÍŽENIE ENERGITECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČIN

2023_S_218 - ZNÍŽENIE ENERGITECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČIN.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 756,21 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

2023_S_218 - ZNÍŽENIE ENERGITECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČIN [zadanie]

2023_S_218 - ZNÍŽENIE ENERGITECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČIN [zadanie].xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 599,47 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

3_MaR 03 Hlavný prívod, príslušenstvo rozvádzača

3_MaR 03 Hlavný prívod, príslušenstvo rozvádzača.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,08 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

4_MaR 04 Pripojenie riadiacej stanice

4_MaR 04 Pripojenie riadiacej stanice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,87 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

5_MaR 05 RS-Analog input

5_MaR 05 RS-Analog input.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,43 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

6_MaR 06 RS-Digital input

6_MaR 06 RS-Digital input.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,66 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

7_MaR Digital output

7_MaR Digital output.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,28 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

8_MaR 08 Detekcia CO, NH4

8_MaR 08 Detekcia CO, NH4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,54 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,9 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A01

A01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,79 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A02

A02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,74 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A03

A03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,28 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A04

A04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,91 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A05

A05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,3 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A06

A06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,12 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A07

A07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,21 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A08

A08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,06 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A09

A09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,76 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A10

A10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,58 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A11

A11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,11 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A12

A12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,33 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A13

A13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,98 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A14

A14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,81 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A15

A15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,72 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A16

A16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A17

A17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,91 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A18

A18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,39 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A19

A19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,62 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A20

A20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498,26 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A21

A21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,26 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A22

A22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,45 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A23

A23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,35 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A24

A24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,41 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A25

A25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,13 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A26

A26.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,05 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A27

A27.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,05 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A28

A28.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,98 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A29_1

A29_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,29 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A29_2

A29_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,7 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A29_3

A29_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,04 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A29_4

A29_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,44 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A29_5

A29_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,99 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A30_1

A30_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A30_2

A30_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,97 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A30_3

A30_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,11 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

A30_4

A30_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,04 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

Aktualny_katalog_M-WRG-S-a-M-WRG-II 2022

Aktualny_katalog_M-WRG-S-a-M-WRG-II 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,8 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

B - TECHNICKÁ SPRÁVA

B - TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,29 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

CP_Obec_Zvončín

CP_Obec_Zvončín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,48 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

exterier-pred zateplenim

exterier-pred zateplenim.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 135,8 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

KD+OÚ ZVONČÍN

KD+OÚ ZVONČÍN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,7 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

m_obal

m_obal.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,25 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

M005303121

M005303121.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 978,76 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

obsah

obsah.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,27 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

P221202_SV_V22

P221202_SV_V22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,23 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

P221202_TS_V22

P221202_TS_V22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

P221202_V22

P221202_V22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

PL_TS_ZVONCIN_OU

PL_TS_ZVONCIN_OU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,23 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

PL01

PL01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,18 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

PL02

PL02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,18 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

PL03

PL03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,24 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

Protokol č.1 OcÚ s KD Zvončín 20.2.2023

Protokol č.1 OcÚ s KD Zvončín 20.2.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,69 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

R221202_V22

R221202_V22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 705,68 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

S01 - Výstuž výťahovej šachty

S01 - Výstuž výťahovej šachty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,86 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

S02 - Zosilnenie prekladu

S02 - Zosilnenie prekladu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 449,43 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

SP

SP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,29 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

Sprava EHB-OU Zvoncin-navrh-lokalna rekuperacia

Sprava EHB-OU Zvoncin-navrh-lokalna rekuperacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 986,21 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

T_OBAL

T_OBAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,64 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

Technicka sprava

Technicka sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,39 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

TS

TS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,42 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

UK_TS_ZVOCIN_OU

UK_TS_ZVOCIN_OU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,75 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

UK01

UK01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,56 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 29. 5. 2023

UK02

UK02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,67 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 29. 5. 2023

UK03

UK03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,54 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 29. 5. 2023

VV221202_V22

VV221202_V22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,37 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

ZT01

ZT01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,16 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

ZT02

ZT02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,51 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

ZT03

ZT03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,31 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 29. 5. 2023

ZT04

ZT04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,5 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 29. 5. 2023
Zobrazené 1-20 z 195

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 6. 2023
takmer jasno 25 °C 11 °C
piatok 2. 6. jasná obloha 24/13 °C
sobota 3. 6. oblačno 19/8 °C
nedeľa 4. 6. zamračené 20/10 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Organizácie